சாயி புத்ரன் பதில்கள்

sai59

பெரும்பாலான மனிதர்கள் இறைவனின் அருளைப்பெற காரணமாக இருப்பது எது?

(வி. நரேஷ், சென்னை – 26)

நம்பிக்கையும், பிரார்த்தனையும்.

13307992-zen-basalt-stones-and-bamboo-on-the-wood

உண்மையான குருவையும் போலி குருவையும் நான் எப்படி அறிந்துகொள்ள முடியும்?

(வி. மணிமேகலை, திருச்சி)

உண்மையான குரு உங்களுக்கு ஏற்ற நேரத்தில் ஏற்றவற்றைக் கூறி காப்பாற்ற வருவார். போலி குரு, உங்களுக்கு ஏற்ற சமயத்தில் தனக்கு ஏற்றதைக்கூறி உங்களிடமிருந்து திருடவருவார். பலனை எதிர்பார்ப்பவர் போலி குரு. எதிர்பாராதவர் மெய்யானகுரு என்பதை அறியலாம்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s