சத்சரித்திர சிந்தனைகள்!

baba6

என்னுடைய கஜானா நிரம்பியிருக்கிறது, யார் வந்தாலும் எதை வேண்டினாலும் கொடுக்கிறேன். ஆனால் வாங்கிக் கொள்பவருடைய தகுதியை நிர்ணயித்து அவரால் சமாளிக்க முடிந்த அளவே கொடுப்பேன்.
இதை கவனமாகச் செவிமடுத்தால் உங்களுக்கு மங்களம் உண்டாகும். புனிதமான இம்மசூதியில் உட்கார்ந்துகொண்டு நான் ஒருபோதும் சத்தியம் இல்லாததைப் பேசமாட்டேன்.   

 

சத்சரித்திரம் அத்:17 – 78

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s