கேள்வி-பதில்

win

வாழ்க்கையில் ஜெயிப்பதற்கு ஒரு வழி கூறுங்கள்.

(கே. ஏகாம்பரம், தேவக்கோட்டை)

சோம்பேறிகளுக்கும், நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கும் கடவுள் உதவி கிடைப்பதில்லை. ஆகவே, எந்த நேரத்திலும் உற்சாகமாக இருங்கள். எதையும் சாதிக்க என்னால் முடியும் என்று நம்புங்கள்.

நம்புவதை திரும்பத் திரும்ப நாக்குவரை கொண்டு வாருங்கள். நமது விருப்பம் எதுவானாலும் ததாஸ்து என ஆசீர்வதிக்கும் இறைவன், என்னால் முடியும் என்ற வார்த்தையையும் ததாஸ்து என ஆசீர்வதிப்பார்.

விரைவில் விருப்பம் நிறைவேறும். சிந்தனையில் எது வருகிறதோ அதை சித்தியாக்கும் வழியில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு உங்கள் விருப்பத்தை நிறைவேற்றவே இறைவன் உள்ளுக்குள் இருக்கிறான். ஆகவே,எப்போதும் என்னால் முடியும், ஜெயிப்பேன், அனுபவிப்பேன் என நேர்மறையாகப் பேசுங்கள். எதிர்மறை எண்ணங்களை விட்டுவிடுங்கள். அனைத்தும் சாதகமாகும்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s