கேள்வி – பதில்

god

நீங்கள் புரிந்துகொண்ட ஒரு விக்ஷயத்தை நாங்கள் புரிந்துகொள்ளும்படி சொல்லுங்கள்.

( என். லட்சுமி பிரியா, சென்னை – 78)

நான் கடவுளின் கையில் ஒரு கருவி. இது வரை அவன் ஆட்டுவிப்பதைப் போல ஆடுகிறேன் என நினைத்திருந்தேன். அவனை எனக்குள் கொண்டு வந்த பிறகு ஓர் அதிர்ச்சியான உண்மை தெரிந்தது.

நல்லதோ கெட்டதோ என் விருப்பப்படிதான் கடவுள் செயல்படுகிறான் என்பதே அந்த உண்மை. உங்களுக்கும் கடவுளுக்கும் இடையில் ஒரு புரிந்துகொள்ளுதல் இருக்கவேண்டும், அந்தப் புரிந்துகொள்ளுதல் எப்போது வருமென்றால், எப்போதும் அவனது சிந்தனை – அவனைத் துதிப்பது போன்றவற்றில் உங்கள் மனம் ஈடுபட்டிருக்கும் போது வருகிறது.

நீங்கள் அவரை நம்பினால் உங்கள் மனோரதங்களை பூர்த்தி செய்வார் என்று இதை மேலோட்டமாகச் சொல்லுகிறார்கள். நான் உங்கள் அடிமை, சேவகன் என பாபா எளிமையாகச் சொன்னார்.

ஆகவே, கடவுள் நினைத்தது நடப்பதில்லை, நீங்கள் நினைத்ததே நடக்கிறது என்பதை நான் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன், நீங்களும் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

நாம் ஒன்று நினைக்க கடவுள் வேறு ஒன்று நினைப்பார் என்பார்கள். இது தவறு. நாம் நல்லதை நினைத்தால் கடவுள் கெட்டதை நினைக்க மாட்டார்.

நமது ஆழ்ந்த நினைவு மற்றும் செயல்களுக்கான பலன்களை நாம் பெறுகிறோம். உள்ளொன்று வைத்து புறம் ஒன்று செய்பவர்களுக்கே இந்தப்பழமொழி பொருந்தும்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s