கேள்வி – பதில்

25120

அடிக்கடி உங்கள் அனுபவங்களை மேற்கோள் காட்டியே எழுதுகிறீர்களே, இது எதற்காக? உங்களை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளவா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணம் உள்ளதா?

( ஆர். கேசவமூர்த்தி, ஈரோடு)

பிறருடைய அனுபவங்கள் எந்த அளவுக்கு உண்மை என்பது எனக்குத் தெரியாது. ஆனால், நான் அனுபவித்த விக்ஷயங்கள் உண்மையானவை.

ஆகவே, என்னைப் பற்றி நானே கூறிக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. ஸ்ரீ சாயி தரிசனம் புத்தகம் ஈரோட்டில் மட்டுமல்ல, பெருங்களத்தூரிலும் பெருமளவு விற்பனையாகிறது. நான் பொய் சொல்வதாக இருந்தால் இங்குள்ள பக்தர்களே என்னை உதைப்பார்கள். எனது அனுபவங்கள், என்னைப் பார்த்து மாறிய பக்தர்கள் பலர் இங்கே இருக்கிறார்கள். ஆகவே, என்னைப் பின்பற்றி பாபா மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக மாறுகிறார்கள்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s