பாபா கதைகளில் விருப்பம் உள்ளவர்:

sai sym

துறவிகள் பற்றற்றவர்களாக இருப்பதையும், பகவான் பக்தர்கள் மீது பாசம் உள்ளவனாக இருப்பதையும் ஆழ்ந்து நோக்கினால் அறியலாம்.

மனித ரூபம் கொண்டு பிறந்த சாயி பாபா, அப்பா அம்மா ஊர், பெயர் தெரியாதவராக வந்தாரே தவிர, தன்னையும், தனது கதைகளையும் பக்தன் எப்போதும் கேட்கவும் படிக்கவும் வேண்டும் என்பதில் ஆர்வம் உள்ளவராக இருக்கிறார்.

எதற்காக இந்த சுயநலம்? எனக் கேட்கலாம். இது சுயநலமில்லை. பகவானின் கதைகளையும், அவரது லீலைகளையும் கேட்பதும், அவரது திருநாமத்தை உச்சரிப்பதும், உச்சரிக்க முடியாத போது காதால் கேட்பதும் மலை போன்ற பாவக் குவியலையும் அழிக்க வல்லது. ஆகவேதான், தனது பக்தனாக இருப்பவன் இத்தகைய பாவக் குவியலில் இருந்து விடுபட வேண்டும் என அவர் விரும்புகிறார்.

தன் கதையை ஒரு சாக்காக வைத்து பக்தனின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுகிறார்.

’என்னுடைய நாமத்தை தியானம் செய், என்னிடம் சரண் அடைந்துவிடு’ என்று பாபா எல்லாரிடமும் திரும்பத் திரும்பச் சொன்னார். தம்மை யார் என்று தெரிந்துகொள்வதற்காகத் தம்முடைய கதைகளைக்கேட்டு அவற்றின் மீது சிந்திக்கச் சொன்னார என்கிறது 19-வது அத்தியாயம் 220 வசனம்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s