பாபா தியானத்தாலும் பஜனையாலும் அணுகினால் காப்பவர்:

200px-Sai_Baba

எப்போதும் சாயி சாயி என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தால்போதும், உனது எல்லாத் தேவைகளையும்நான் பார்த்துக் கொள்வேன் என்றார் பாபா.

’மனு மனுவைப் படைத்தான் தன்னை வணங்க’ என்பது பழமொழி. இறைவன் மனிதனைப் படைத்ததின் நோக்கம் எப்போதும் அவன் தன்னை வணங்குவதற்காகவே!

ஆனால் படைப்பின் நோக்கத்தை மனிதன் மறந்துபோனதால் துன்பப்படுகிறான். துன்பத்திலிருந்து மீள விரும்பினால், எப்போதும் அவரது நினைவுடனும், அவரைப்போற்றிப் பாடுகிற கீர்த்தனைகளுடன் ஒருவன் அவரை அணுக வேண்டும். இப்படிச் செய்தால் நிச்சயம் அவனது எல்லா ஆசைகளும் நிறைவேறும்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s