பாபா அரசனையும் ஆண்டியாக்கும் கடைக்கண் பார்வை உள்ளவர்:

srisaipainting

இதனை ஜோதிடர்கள் குரு பார்க்க கோடி நன்மை வரும் என்கிறார்கள். மகாலட்சுமி அஸ்டோத்திரம் அம்மையை குரு ஸ்வரூபிணி என்று கூறுகிறது. குரு வடிவமானவள் என்று கூறுவதால் குருவாகிய சாயி பகவானே லட்சுமி ஆவார். சாயி பாபாவும் தன் பக்தர்களிடம்;, நான் இந்த மசூதியில் அமர்ந்துகொண்டு பொய் சொல்ல மாட்டேன், நானே மகாலட்சுமி என்று உறுதியாகக்கூறியிருக்கிறார்.

யோக சாதனைகள் தேவையில்லை, ஆறு சாஸ்திரங்களை அறியவேண்டிய அவசியமும் இல்லை, காப்பவரும் அழிப்பவரும் குருவே என்னும் ஒரே உறுதியான நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் இருந்தால் போதும்.. அவரது கடைக்கண் அருளைப் பெறமுடியும் என்று சாஸ்திரங்கள் நமக்குத் தெளிவுபடுத்துகின்றன.

பக்தனாக விரும்புகிறவன் முதலில் அவரது கடைக் கண் பார்வை அருளைப் பெற விரும்ப வேண்டும். இதற்கு, எப்போதும் அவரது நாமத்தை உச்சரித்து, சாயி சாயி என்று ஜபித்துக் கொண்டு இருக்க வேண்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s