பாபாவும், பக்தர்களும்

bless

பாபாவை பூர்வ புண்ணியம் உள்ளவர்கள் மட்டுமே வணங்கமுடியும். எல்லோராலும் வணங்க முடியாது. யாருடைய பாவம் விலக்கப்பட்டு விட்டனவோ அவர்களால் மட்டுமே வணங்க முடியும், பாவிகள் கண்களுக்கு அவர் தெரியமாட்டார். யாருக்கு நன்மை நடக்க வேண்டும் என்று விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அவர்கள் கண்களுக்கு மட்டுமே அவர் புலப்படுவார், அவர்கள் அவரை வணங்கி தங்கள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றிக்கொள்வார்கள். மற்றவர்களால் அது முடியாது.

நீங்கள் பாபாவை வணங்குகிறவர்கள் என்றால், நீங்கள் புண்ணியசாலிகள், நன்மை பெறுவதற்குத்தகுதியானவர்கள் என்பதில் சந்தேகமே வேண்டாம். அவர் எப்படிப்பட்ட கடவுள் என்பது தெரிந்து கொண்டால்தான் அவரை வணங்குபவர்களுக்கு நம்பிக்கை பிறக்கும்.

சத்சரித்திரம் 36-வது அத்தியாயம் பாபாவைப்பற்றி சொல்லும்போது,

ஊரும் பெயரும் இல்லாத சாயி அளவு கடந்த மகிமை வாய்ந்தவர். கடைக்கண் பார்வையால் அரசனையும் ஆண்டியாக்க வல்லவர்.

அவர் எவர்களுக்கெல்லாம் கிருபை செய்ய விரும்புகிறாரோ அவர்களிடம் எல்லாம் பலவிதமான மாறு வேக்ஷங்களில் தோன்றுகிறார். கணக்கற்ற அற்புதங்களை திட்டமிட்டு நிறைவேற்றுகிறார்.

அவரை தியானத்தாலும் பிரேமை பொங்கும் பஜனையாலும் அணுக முயல்பவர்களுடைய தேவைகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றி அவர்களை பாதுகாக்கிறார்.

அவருடைய கதைகளில் அவருக்கு விருப்பம் அதிகம். எப்பொழுதும் என்னைத் தூண்டிவிட்டு, என்னையும் கதை கேட்பவர்களையும் நிமித்த காரணமான கருவியாக வைத்துத் தம் பக்தர்களின் மனோரதங்களைப் பூர்த்தி செய்கிறார்.

எவர் இந்த மகாராஷ்டிர நாட்டிலும், வெளிநாடுகளிலும் தொழப்படுகிறாரோ, எவருடைய பக்திக்கொடி வானளாவிப் பறக்கிறதோ, அவர் தீனர்களையும் பலஹீனர்களையும் தம்மிடம் அழைத்து அவர்கள் அனைவரின் விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றுகிறார்.

(சத்: அத்: 36: 8-14)

தன்னுடைய நல்வாழ்வை விரும்பும் பாக்கிய சாலியான மனிதன், சாயீயின் கதைகள் சொல்லப்படும்போது பயபக்தியுடன் கேட்கவேண்டும்.

(சத்: அத்: 36-4)

என்று போதிக்கிறது.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s