புலனடக்கம் வேண்டும்!

25121

சாயி நாமம் நமக்குள் பிரதிஷ்டைச் செய்யப்பட வேண்டுமானால், அகிம்சை,, நேர்மை,. திருப்தி, புலனடக்கம் உட்பட அனைத்தும் முக்கியம். இதற்காக சில விக்ஷயங்களைப்பார்க்கலாம். முதலில் அகிம்சை, நேர்மை அதன் பிறகு திருப்தி பற்றி நேற்று பார்த்தோம். இன்று புலனடக்கம்……

 குழந்தைகளுக்கு வாயும், ஒற்றர்களுக்குச்செவியும், காமுகர்களுக்குக் கண்ணும், நாய்களுக்கு மூக்கும், சோம்பேறிகளுக்கு உடம்பும் எப்போதும் பரபரவென இருக்கும் சாதனங்களாகும். இதே நிலை நமக்கிருந்தால் எல்லாவிதத்திலும் கேடு விளையும்.

பெண் வாயைக் கட்டாவிட்டால் வாழ்க்கைக்கெட்டுப் போகும். ஆண் வாயைக் காட்டாவிட்டால் நோய் வந்து சேரும். கண்டவற்றிற்குக் காது கொடுத்தால் நாம் கஷ்டப் படவேண்டியிருக்கும்.

ஆணோ பெண்ணோ கண்களை அலைய விட்டால், அவமானத்தில் முடியும். தேவையற்ற விக்ஷயத்தில் மூக்கை நுழைத்தால் கேடாகப் போகும். உடல் சுகத்திற்காக அலையும்போது கஷ்டங்கள் தொடரும்.

எனவே, புலன்களை எப்போதும் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டும். அவை நம்மை இழுத்துச்செல்லக் கூடாது. சாயி நாமத்தைச் சொல்கிறவர்கள் அனைவரும் ஆன்மிகத்தில் நுழைகிறவர்கள் ஆவார்கள். எனவே, அனைவரும் புலனடக்கத்தைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s