பணிவு!

sai-guide-us

பணிவு பணிவு என்று கூறுகிறீர்களே! எத்தகைய பணிவு நமக்குத் தேவை? எனக் கேட்கலாம். பூமியைப் போல பணிவு, விளைந்து முற்றிய நெல் கதிரைப் போன்ற பணிவு, நாணலைப் போல வளைந்து கொடுக்கும் பணிவு நமக்கு அவசியம்.

தவமும், பக்தியும் இல்லாதவனிடமும், என்னை நிந்திப்பவனிடமும், பணிவுடன் சேவை செய்யாதவனிடமும் என்னைப் பற்றியோ, மேன்மையான ஞானத்தைப் பற்றியோ கூறவேண்டாம் என்றார் பகவான் கிருஷ்ணர்.

இவர்கள் விலக்கப்பட வேண்டியவர்கள். ஏனெனில், இவர்கள் மனம் பண்படாதது. பணிவு, அடக்கம், தூய்மை போன்ற பண்புகளால் மனமாகிய நிலம் பண்படுத்தப்பட்டு தயாராக இல்லாதவர்கள். இறை நாமத்தை உச்சரித்தாலும் அதன் மீது அன்பு இல்லாதவர்கள். ஆகவே, இவர்கள் விலக்கப் படவேண்டும் என்று பகவான் கூறுகிறார்.

பகவானின் அன்பைப் பெற பணிவுடனும் தூய்மையுடனும் சேவை மனப்பான்மையுடனும் இருக்க வேண்டும் என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. சாயி நாமம் நமக்குள் பிரதிஷ்டைச் செய்யப்பட வேண்டுமானால், மனத்தூய்மை உட்பட அனைத்தும் முக்கியம். இதற்காக சில விக்ஷயங்களைப்பார்க்கலாம்.

அகிம்சையைப் பின்பற்ற வேண்டும்!

சாயி நாமம் நமக்குள் பிரதிஷ்டைச் செய்யப்பட வேண்டுமானால், அகிம்சை,, நேர்மை,. திருப்தி, புலனடக்கம் உட்பட அனைத்தும் முக்கியம். இதற்காக சில விக்ஷயங்களைப்பார்க்கலாம். முதலில் அகிம்சை, அகிம்சை ……

 அகிம்சையைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்றால், சிலர் கோழியை சாப்பிடக்கூடாதா? மீனை சாப்பிடக்கூடாதா? என்று கேட்பார்கள். இதெல்லாம் வேண்டாத பிரச்சினைகள்.

பிறருடைய உணர்ச்சிகளைப் புண்படுத்தவோ, மனதால், உடலால் பிறரைக் காயப்படுத்தவோ கூடாது என்பதே அகிம்சை என்பது. தன்னுயிரைப்போல் பிற உயிர்களை நேசிக்கும் குணமே அகிம்சை. மனம், வாக்கு, செயல் ஆகிய மூன்றாலும் அகிம்சையைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s