மந்திரச்சொல்!

images (1)

சாயி சாயி என்ற மந்திரச் சொல், ஒரு மனதை மாற்றி அமைப்பதால் வருகிற விளைவு இது. இந்த விளைவை நாம் அனுபவிக்க வேண்டுமானால், வெறும் சொல்லான சாயி சாயி என்று சொன்னால் போதுமா? போதாது. நாம் நம்மை சிறிது சிறிதாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும், அல்லது மாற்றத்தை உண்டாக்க சாயிக்கு இடம் தரவேண்டும்.

நம் மனதில் சாயி சாயி என்று சொல்வதில் ஆர்வம், ஈடுபாடு ஆகியவை இருந்தால் மட்டும் போதாது. அது நமக்குள் வேலை செய்வதற்குப்பணிவும், நல்ல ஒழுக்கமும் நமக்குள் விதைக்கப்பட்டாக வேண்டும்.

பாபா அழகாகச் சொன்னார்: ”மாமரத்தைப் பாருங்கள், அதில் காய்க்கிற எல்லா காய்களும் பழுத்துப் பலன் தருவதில்லை. அதுபோலத்தான் என்னிடம் வருகிற எல்லோரும் பயன்பெறுவது இல்லை” என்று!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s