பரப்பிரம்மம்!

25129

சத்குரு அப்படியல்ல, அவர் பரப்பிரம்மம். எந்த நேரத்திலும் நம்மோடு இருந்து நம்மை வழிநடத்தி, நாம் தவறுகிற நேரத்திலெல்லாம் அறிவு புகட்டி தகுதி பெறச் செய்கிறார்;. அவருக்கு நடப்பது, நடக்கப் போவது என அனைத்தும் தெரியும் என்பதால், பக்தன் வேண்டிக் கொண்டவுடனே அனைத்தையும் இந்தா அள்ளிக்கொள் எனக்கொட்டித் தருவதில்லை.

பக்தனின் தகுதியை அறிந்து, அதை சோதித்து அவனுடைய பாத்திரம் கொள்ளும் அளவுக்கே தருகிறார். ஆளாக்கி அன்பர் பணிகொள்ளச்செய்வதே பரமகுருவின் வேலையாகும். இதைச்செய்வதால்தான் சாயி பக்தர்கள் என்று அடையாளம் காணப்படுகிற அனைவரும் ஒழுக்க நெறிகளில் செல்கிறார்கள்.

நமது குருவுக்கு எல்லா சாஸ்திர ஞானங்களும் தெரியும். சாஸ்திர ஞானத்தை மட்டுமே தெரிந்து வைத்திருப்பதால் அவர் குருவாகிவிட முடியுமா? என்றால், நிச்சயம் முடியாது.

ஆனால் சத்குரு வித்தியாசமானவர். அவர் மெய்ஞ்ஞானம் அடைந்தவர், ஆன்ம அனுபூதி பெற்றவர். நிந்தனை செய்யப்பட்டாலும் நிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவர். பாவங்களில் இருந்து விடுபட்டுப் புனிதமானவர். ஆன்ம நெறியி லேயே எப்போதும் நிலைத்து நிற்பவர். பக்தனாகிய சீடனிடம் சுயநலம் அற்ற அன்பு செலுத்துபவர், அவனிடமிருந்து இதற்காக எதையும் எதிர்பார்க்காதவர். அப்படிப்பட்டவர்தான் நமது சத்குரு.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s