குரு பாதுகா ஸ்தோத்திரம்

குரு பாதுகா ஸ்தோத்ரம்

அன்பானவர்களே இன்று நான் உங்களுக்காக சாந்திப்ரியா என்கின்ற ஜெயராமன்ஜி அவர்கள் தமிழாக்கியுள்ள பாபாவின் குரு பாதுகா ஸ்லோகத்தை வெளியிட்டு உள்ளேன் . இதை படித்து பாபாவின் அருளைப் பெறுங்கள் .Anantha samsara samudhra thara naukayithabhyam guru bhakthithabhyam,
Vairagya samrajyadha poojanabhyam, namo nama sri guru padukhabyam,
Salutations and Salutations to the sandals of my Guru,
Which is a boat, which helps me, cross the endless ocean of life,
Which endows me, with the sense of devotion to my Guru,
And by worship of which, I attain the dominion of renunciation.
என் குருவின் பாதுகைகளுக்கு கோடி கோடி நமஸ்காரங்கள்
முடிவில்லா மறு பிறப்பில் இருந்து விடுதலை தரும் தோணி இது
குருநாதருக்கு தூய பக்தியை செலுத்தும் மனநிலையை தரவல்லது
இதை வணங்குவதின் மூலம் பட்டற்ற வாழ்வின் சாம்ராஜ்யத்தை அடைவேன்

Kavithva varasini sagarabhyam, dourbhagya davambudha malikabhyam, Dhoorikrutha namra vipathithabhyam, namo nama sri guru padukhabyam.

Salutations and Salutations to the sandals of my Guru, Which is the ocean of knowledge, resembling the full moon, Which is the water, which puts out the fire of misfortunes, And which removes distresses of those who prostrate before it.
என் குருவின் பாதுகைகளுக்கு கோடி கோடி நமஸ்காரங்கள்
முழு பௌர்ணமி நிலா போன்றதும் அறிவுக் கடலுமாகும் இந்த பாதுகை
நெருப்பு போன்ற துயரங்களையும் அழிக்கும் கருணை நீர் இது
சரணாகதி அடைந்தவர்களின் துன்பங்கள் அனைத்தையும் அழிக்க வல்லது.

Natha yayo sripatitam samiyu kadachidapyasu daridra varya, Mookascha vachaspathitham hi thabhyam, namo nama sri guru padukhabyam.

Salutations and Salutations to the sandals of my Guru, Which make those who prostrate before it, Possessors of great wealth, even if they are very poor, And which makes even dumb people in to great orators.
என் குருவின் பாதுகைகளுக்கு கோடி கோடி நமஸ்காரங்கள்
தன்னை வணங்கித் துதிபவர்கள் ஏழைகள் என்றாலும்
அவர்களையும் செல்வந்தர்களாக்கும் சக்தி கொண்டது
ஊமைகளைகூட சக்தி மிக்க பேச்சாளராக்கும் வல்லமை கொண்டது

Naleeka neekasa pada hrithabhyam, nana vimohadhi nivarikabyam, Nama janabheeshtathathi pradhabhyam namo nama sri guru padukhabyam.

Salutations and Salutations to the sandals of my Guru, Which attracts us, to lotus like feet of our Guru, Which cures us, of the unwanted desires, And which helps fulfill the desires of those who salute.
என் குருவின் பாதுகைகளுக்கு கோடி கோடி நமஸ்காரங்கள்
தாமரை மலர் போன்ற குருவின் பாதங்களை அலங்கரிக்கும் இது
வீண் ஆசைகளை அழித்து மனதை தூய்மை படுத்தும்
தூய்மையாகத் துதிபவர்கள் எண்ணங்களை நிறைவேற்றும்

Nrupali mouleebraja rathna kanthi sariddha raja jjashakanyakabhyam, Nrupadvadhabhyam nathaloka pankhthe, namo nama sri guru padukhabyam.

Salutations and Salutations to the sandals of my Guru, Which shine like gems on the crown of a king, Which shine like a maid in the crocodile infested stream, And which make the devotees attain the status of a king.
என் குருவின் பாதுகைகளுக்கு கோடி கோடி நமஸ்காரங்கள் மன்னனின் கிரீடத்தில் ஜொலிக்கும் மாணிக்கக் கல் இது முதலைகள் சூழ்ந்த நதியில் ஜொலிக்கும் இளம் பெண் போன்றது தன் பக்தனை மன்னனாகவே மாற்றும் சக்தி கொண்டது

Papandhakara arka paramparabhyam, thapathryaheendra khageswarabhyam, Jadyadhi samsoshana vadaveebhyam namo nama sri guru padukhabyam.

Salutations and Salutations to the sandals of my Guru, Which is like a series of Suns, driving away the dark sins, Which is like the king of eagles, driving away the cobra of miseries, And which is like a terrific fire drying away the ocean of ignorance.
என் குருவின் பாதுகைகளுக்கு கோடி கோடி நமஸ்காரங்கள் கொடிய பாபங்களை ஒழிக்க வந்த ஆயிரம் சூரியன் போன்ற சக்தி கொண்டது நச்சுப் பாம்புகளைப் போன்ற துயரங்களை அழிக்க வந்த ராஜா கருடனைப் போன்றது கடல் போன்ற அறியாமையை பொசுக்க வந்த தீயைப் போன்றது

Shamadhi shatka pradha vaibhavabhyam, Samadhi dhana vratha deeksithabhyam, Ramadhavadeegra sthirha bhakthidabhyam, namo nama sri guru padukhabyam.

Salutations and Salutations to the sandals of my Guru, Which endows us, with the glorious six qualities like sham, Which gives the students, the ability to go in to eternal trance, And which helps to get perennial devotion to the feet of Vishnu.
என் குருவின் பாதுகைகளுக்கு கோடி கோடி நமஸ்காரங்கள் அளவற்ற ஆரறிவை அனைவருக்கும் தரவல்லது மாணவனைப் போன்று வந்தவர்க்கும் பேரானந்த நிலையைத் தருவது விஷ்ணுவின் பாதத்தை நிலையாக வணங்கும் சக்தி தரவல்லது

Swarchaparana makhileshtathabhyam, swaha sahayaksha durndarabhyam, Swanthachad bhava pradha poojanabhyam, namo nama sri guru padukhabyam.

Salutations and Salutations to the sandals of my Guru Which bestows all desires of the serving disciples, Who are ever involved in carrying the burden of service And which helps the aspirants to the state of realization.
என் குருவின் பாதுகைகளுக்கு கோடி கோடி நமஸ்காரங்கள்
என்றென்றும் தம் பணியை செய்து கொண்டிருக்கும்
தம் சிஷ்யர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்து
ஆத்மா ஞானம் பெற்றிட வழி வகுக்கும் வல்லமை படைத்தது

Kaamadhi sarpa vraja garudabhyam, viveka vairagya nidhi pradhabhyam,
Bhodha pradhabhyam drutha mokshathabhyam, namo nama sri guru padukhabyam.

Salutations and Salutations to the sandals of my Guru Which is the Garuda, which drives away the serpent of passion, Which provides one, with the treasure of wisdom and renunciation, Which blesses one, with enlightened knowledge, And blesses the aspirant with speedy salvation.
என் குருவின் பாதுகைகளுக்கு கோடி கோடி நமஸ்காரங்கள்
மோகம் என்ற பாம்பினை அழிக்கவல்ல கருடனைப் போன்றது
பட்டற்ற மனநிலை, அளவற்ற அறிவு அனைத்தையும் தருவது
ஆத்மா ஞானத்தைப் பெற மனதார ஆசி தரும்
தன்னை வேண்டி நிற்பவர்களுக்கு விரைவாகவே முக்தி தரும்

Guru guide us all.
குரு நம்மை காக்கட்டும்Dear Readers to view the video and download Guru Paduka Strotram Please click on the download button below.

http://www.saibababhajans.com/2009/11/sri-sai-paduka-darshan-shirdi-darshan.html

நன்றி

மூலம்:http://saiyinadimai.blogspot.in/2010/06/blog-post_6464.html

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s