உங்கள் தவறுகளை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள்!

sairam

என்னிடம் பிரார்த்தனைக்கு வருவோர் யாராக இருந்தாலும் அவர்களிடம் முதலில் சொல்வது என்ன வென்றால், முதலில் உங்களுடைய தவறுகளை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்பதைத்தான்.

நமது தவறை உணராமல், அதை மனதால் ஒப்புக் கொள்ளாமல் வேண்டிக்கொள்ளும்போது வேண்டுதல் நிச்சயமாகக்கேட்கப்படுவதில்லை. வேண்டுமானால் பிரச்சினையின் தீவிரத்தை பாபா சற்று குறைப்பார். காரணம் என்னவெனில், பாபா பக்தராக இருப்பவர் ஒழுக்கத்தைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதில், பாபா மிகவும் அக்கறை கொண்டிருப்பதுதான்.

ஒரேயடியாக உன்னை மாற்றிக்கொள் என்று நிர்ப்பந்தம் செய்வதில்லை பாபா. அவரிடம் உன்னை ஒப்படைத்து விட்டால் சிறிது சிறிதாக அவரே மாற்றிவிடுவார்.

சாயி நாமத்தை நாம் மனதாலும், வாக்காலும் சொல்ல ஆரம்பித்த நாள் முதலே பாபா நமது பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறார்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s