ஸ்ரீ சாயி

குரு நல்லவரா கெட்டவரா
 என்று ஆராய்ச்சி செய்து 
கொண்டிராமல் குரு 
அளிக்கும் விஷயம் நல்லதா
கெட்டதா என ஆராயவேண்டும். 
அப்படித்தான் சத்சரித்திரம் கூறும்
 அனைத்துத் தகவல்களும்
Advertisements

ஸ்ரீ சாயி

சாயியை நம்புகிறவன், 
சத்சரித்திரத்தில் கூறியுள்ள
 தகவல்கள் உண்மையா
 பொய்யா என்று ஆராய்ச்சி 
செய்துகொண்டிராமல் 
அவரது உதியின் மீது 
நம்பிக்கை வைக்கவேண்டும்.

ஸ்ரீ சாயி

பிரார்த்தனை என்பது மவுனமாகவும் இருக்கலாம், 
வாய்விட்டும் கேட்கலாம். 
பிரார்த்தனையினை எப்படி செய்யலாம்?
மவுனமாக செய்யவேண்டுமா?
இதற்க்கு ராமகிருஷ்ணர் சொல்லுவது என்ன தெரியுமா?
எப்படி வேண்டுமானாலும் செய்துகொள், 
அது உன் இஷ்டம்.
மெல்ல அழுதாலும் ஆண்டவனுக்கு கேட்கும்.
எறும்பின் காலடிச்சத்தம் கூட அவன் காதுக்கு எட்டும்

ஸ்ரீ சாயி

பாபாவின் அருள் பக்தர்களின்
 நியாயமான கோரிக்கையினை
 நிச்சயம் பூர்த்தி செய்யும். 
அதற்கு பாபாவிடம் 
பிரார்த்திக்கொண்டே 
இருக்க வேண்டும், 
அதுமட்டுமல்லாது 
அந்தப் பிரார்த்தனையினை
 பாபா நிச்சயம் நிறைவேற்றுவார்
 என்ற நம்பிக்கையும் வேண்டும். 
நம்பிக்கையோடு பொறுமையும் 
சேர்ந்தால் எல்லாம் 
நல்ல விதமாகவே நடக்கும்.

ஸ்ரீ சாயி

சத்சரித்திரத்தில் கூறியதுபோல் 
அன்போடு, மனம் உருகி,  கண்ணீர் மல்கி 
பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். 
அவர் காட்டும் வழி, 
அவரின் தீர்வு
நீங்கள் நினைப்பதை விட
 அற்புதமாக இருக்கும். 
பின்னாளில் அந்த தீர்வை நினைத்து
 வருத்தப்படும் நிலைமை ஏற்படாது. 
மகிழ்ச்சி மட்டுமே ஏற்படும்.

ஸ்ரீ சாயி

கஷ்டம் வரும்போது மனம் பதைபதைக்கும். 
சரியாக சிந்திக்காது. ஆகவே, சரியான தீர்வும் கிடைக்காது. 
கஷ்டம் வரும்போது அதை கவனிக்க வேண்டும், 
எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி என்று ஆத்திரப்படவோ அவசரப்படவோ கூடாது. அதை அமைதியாக கவனிக்கும்போது 
பாபா அதற்குரிய  தீர்வினை நிச்சயம் அளிப்பார். 
இந்த உலகத்தில் பாபாவை விட 
தனது பக்தர்களைக் காக்கும் திறன் படைத்தவர்
 எவரேனும் உண்டோ?
நமக்கு தேவை     நம்பிக்கை    பொறுமை