தொடர் கஷ்டம் ஏன்?


தொடர் கஷ்டம் ஏன்?
எவ்வளவு தூரம் கடவுளை வழிபட்டாலும் கஷ்டம் போவதில்லையே ஏன்?

          ஆர் கோகிலா, சென்னை 14

            அழுதாலும் பிள்ளையை அவள்தான் பெறவேண்டும் என்று இருப்பதால்!  கடவுளைப் பிடித்துக்கொள் என உபாயமாகச் சொன்னாலும் எப்போதும் கவலையையே பிடித்துக்கொண்டிருப்பதால்!  கடவுளை வழிபட்டுக்கொண்டு கஷ்டத்தையே தியானித்துக்கொண்டு இருப்பதால் கஷ்டம் போகாமல் நிலையாக இருக்கும்.

                                                      சாயி வரதராஜன்

ஸ்ரீ சாயி தரிசனம் செப்டம்பர் 2012 இதழில்

வெளிவந்த கேள்வி பதிலில் இருந்து
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s